تاریخچه ا.د.ا

اتحاديه اسلامي دانشگاهيان افغانستان یک نهاد دانشجویی، مستقل، غیرانتفاعی و با مدیریت شورایی می‌باشد.هم اکنون 22 سال از فعالیت های این نهاد میگذرد .مدیریت برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه به عهده شورای محترم مرکزی اتحادیه و دانشجویان فعال این مجموعه می‌باشد. شورای مرکزی اتحادیه در ابتدای هر سال طی برگزاری انتخابات بین دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت در شورا انتخاب می‌شود. تمامی دانشجویان بعد از به عضویت درآمدن در اتحادیه، می‌توانند در انتخابات شورای مرکزی شرکت کنند.اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان بر مبنای اساس‌نامه که خود توسط مجمع عمومی محترم آن به تصویب رسیده است، دارای کادر سازمانی مشخص، اهداف تعیین شده و سیاست‌های کاری خود می‌باشد.

" اتحاديه اسلامي دانشگاهيان افغانستان به حرکتي مي‌انديشد که آغازگر دگرگوني افکار راکد کهنه و غيرمنطقي در جامعه افغانستان است. لذا اين تشکل دانشگاهي در جهت تقويت و تحکيم نهادهاي علمي، فرهنگي گام برداشته وضمن خودباوري، تمام تلاش خود را صرف رشد اجتماعي و فرهنگي جامعه مي‌نمايد."

اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در حال حاضر دارای 8 کمیسیون بوده و هر کدام از کمیسیون‌ها نیز به نوبه خود دارای بخش‌های مختلفی بوده و وظایف مشخص دارند که در ادامه تمام آنها را مشاهده می‌فرمایید:

آدرس ا.د.ا :

مشهد، خیابان طبرسی، چهارراه برق، بین طبرسی 45و 47

شماره تماس با روابط عمومی ا.د.ا : +989386604516

سامانه پیامکی ا.د.ا 50002010399595